Área multimedia de OnBase
  • E-Forms (Formularios Electrónicos)
  • Presentación Gestor de Casos
  • Webinar Gestor de Casos
  • Integración de la gestión documental de OnBase con SharePoint
  • Outlook Integración con OnBase
  •  
  • MS Office Integración con OnBase
  •  
avanzir avanzir avanzir avanzir avanzir